انواع دماسنج مشخصات , کارایی

 

 انواع دماسنج های شیشه ای و مشخصات

نوع دماسنج شیشه ای

مشخصات

بر اساس شکل

دو لوله ای

 ـ درستی بالا

ـ مناسب بعنوان دماسنج استاندارد مرجع

ـ حساس به ضربه

میله ای

 ـ درستی کمتر نسبت به نوع دو لوله ای

ـ مقاومت بیشتر در برابر ضربه نسبت به نوع دو لوله ای

ـ دارای کاربرد عام

تابلویی

 ـ درستی کم

ـ دارای درجه بندی با امکان رؤیت آسان

بر اساس نوع فروبری

با فروبری کلی

 ـ امکان اندازه گیری با درستی بالا

ـ خواندن نشاندهی دشوار

با فروبری جزئی

 ـ درستی کم

ـ خواندن نشاندهی آسان

ـ امکان انتخاب عمق فروبری مطابق با نوع اندازه گیری

با فروبری کامل

 ـ دارای کاربرد خاص

ـ خواندن نشاندهی دشوار

بر اساس کوچکترین زینه درجه بندی

0.01 درجه سلسیوس

ـ دماسنج جیوه در شیشه

0.02 درجه سلسیوس

ـ دماسنج جیوه در شیشه

0.05 درجه سلسیوس

ـ دما سنج جیوه در شیشه

0.1 درجه سلسیوس

ـ دماسنج جیوه در شیشه

0.2 درجه سلسیوس

ـ دماسنج جیوه در شیشه

0.5 درجه سلسیوس

 ـ دماسنج جیوه در شیشه و سایر دماسنج های مایع در شیشه

1  درجه سلسیوس

 ـ دماسنج جیوه در شیشه و سایر دماسنج های مایع در شیشه

2 درجه سلسیوس

 ـ دماسنج جیوه در شیشه و سایر دماسنج های مایع در شیشه

5 درجه سلسیوس

 ـ دماسنج جیوه در شیشه

 

یادآوری : در انداز گیری های دقیق، دماسنج شیشه ای استانداردی را انتخاب کنید که علاوه بر گستره درجه بندی شامل درجه‌بندی صفر درجه سلسیوس نیز باشد.

 

 

   انواع دماسنج های شیشه ای و کارایی

 

انواع دماسنج

گستره دمای کاری درجه سلسیوس

مشخصات

دماسنج های مایع در شیشه

جیوه

 

 

 

38- تا 600+

 ـ امکان اندازه گیری پایدار برای مدت طولانی با درستی نسبتاً بالا

ـ شکننده و حساس به ضربه و ارتعاش

ـ قابل استفاده بعنوان دماسنج استاندارد مرجع

ـ کشش سطحی بالا

(به دیواره لوله موئین نمی چسبد)

جیوه-%7/8تالیم

55- تا 600+

 

 

 

 ـ مناسب برای استفاده در دماهای پایین

ـ قابلیت رؤیت بهتر نسبت به نوع جیوه ای

ـ درستی پایین تر نسبت به نوع جیوه ای

ـ کشش سطحی پایین (در نتیجه دیواره لوله موئین را مرطوب می کند)

ـ بسیار فراّر (در نتیجه بریدگی ستون مایع بوجود می آید)

مایع آلی

تولوئن

95- تا 200+

اتانول

112- تا 200+

پنتان

200- تا 200+

گالیم

 

 

 

 30تا 1050

 ـ مناسب برای استفاده در دماهای بسیار بالا

ـ قابل استفاده در دماسنج های شیشه ای از جنس سیلیکا

ـ تصحیح ساقه در حالت فروبری جزئی بسیار کوچکتر از مقدار آن در دماسنج جیوه ای است.

دماسنج های شیشه ای خاص

دماسنج بکمن[2]

 

دارای حداکثر 6 گستره دمایی اختیاری در گستره صفر تا 200 درجه سلسیوس

 ـ امکان اندازه گیری اختلاف دماهای بسیار کوچک

ـ امکان انتخاب دمای اندازه گیری بطور اختیاری

دماسنج ماکزیمم-مینیمم

 

30- تا 200+

 ـ امکان اندازه گیری بالاترین و پایین ترین دما در یک مدت زمان مشخص

دماسنج شیشه ای قابل قرائت از راه دور

100- تا 200+

 

 ـ قابلیت نصب آسان

 

 

 

   انواع دماسنج های پر شده و دوفلزی و کارایی و مشخصات آنها

 

نوع دماسنج

گستره دمای کاری

مشخصات

دماسنج دوفلزی

50- تا 500+

 ـ با دوام و استفاده آسان

ـ امکان کنترل و ثبت ساده دما

ـ عدم امکان نشاندهی دمااز راه دور

دماسنج های پر شده

دماسنج پرشده از جیوه با نشاندهی سیستم فشار

50- تا 600+

 ـ مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش

ـ امکان نشاندهی، کنترل و ثبت دما از راه دور

ـ خطی بودن درجه بندی

دماسنج پرشده از مایع با نشاندهی سیستم فشار

100- تا 400+

 ـ مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش

ـ امکان نشاندهی، کنترل و ثبت  از راه دور

ـ خطی بودن درجه بندی

دماسنج با نشاندهی سیستم فشار بخار

30- تا 200+

 ـ گستره دمای کاری محدود

ـ امکان ساخت دماسنج برای گستره دمایی خاص

ـ غیر خطی بودن درجه بندی

ـ درستی کمتر در مقایسه با دماسنج پر شده از مایع با نشاندهی سیستم فشار

 

دماسنج با نشاندهی سیستم فشار گاز

200- تا 600+

 ـ گستره دمای کاری وسیع

ـ خطی بودن درجه بندی

ـ تاثیر پذیری از فشار محیط

یادآوری : در دماسنج های با نشاندهی سیستم فشار بخار از فشار بخار مایعاتی نظیر آب، اکسیژن مایع ، نیتروژن مایع، هلیوم مایع و غیره استفاده می شود.

 


 سایر انواع دماسنج ها و کارایی و مشخصات آنها

نوع دماسنج

گستره دمای کاری

مشخصات

دماسنج کوارتزی

80- تا 250+

 ـ تفکیک پذیری بالا       

ـ پایداری مناسب

ـ امکان بدست آوردن خروجی برحسب فرکانس و مناسب برای عملیات دیجیتالی

ـ تغییر نشاندهی در اثر ضربه و مشابه آن

ـ دارای سابقه کم از نظر استفاده در عملیات حرارتی

 

دماسنج ترانزیستوری

50- تا 150+

 ـ اندازه کوچک      

ـ درستی بالا و فرسودگی کم

ـ امکان کالیبراسیون تک نقطه ای   

ـ ارزان قیمت

دماسنج با مدارات مجتمع

50- تا 150+

 ـ بکارگیری مدارات مجتمع در حسگر آن

ـ امکان بدست آوردن سیگنالی با مشخصه های یکنواخت

دماسنج دیودی

272- تا 200+

 ـ حساسیت و تجدید پذیری بالا

ـ مناسب برای دماهای پایین

ـ تاثیر پذیری از میدان مغناطیسی

دماسنج پلاتین- کبالت

270- تا 50+

 ـ با حساسیستی بالاتر از دماسنج مقاومتی پلاتینی در دماپایین

ـ تاثیر پذیری از میدان مغناطیسی

دماسنج ردیم ـ آهن

273- تا 50+

دماسنج ژرمانیومی و

دماسنج کربنی

273- تا 200-

 ـ حساسیت بالا در دماهای پایین

ـ تاثیر پذیری از میدان مغناطیسی

ـ قابلیت بکارگیری در دماهای بسیار پایین

 

- انواع دماسنج های تابشی و کارایی و مشخصات آنها

نوع دماسنج

گستره دمای کاری

مشخصات

دماسنج تابشی با آشکار ساز کوانتومی

دماسنج تابشی سیلیکونی

300 تا 3500

 ـ طیف طول موجی از 2/0 تا 1/1 میکرومتر    

  ـ دارای توان ترموالکتریکی نوری

ـ پاسخ مناسب     

  ـ پایداری بالا

ـ نسبتاً ارزان  

ـ مناسب بعنوان استاندارد مرجع و استفاده در اندازه گیری دقیق

دماسنج تابشی ژرمانیومی

250 تا 1500

 ـ طیف طول موجی از 0.3 تا 1.8 میکرومتر         

ـ دارای توان ترموالکتریکی نوری

ـ دماسنج تابشی سیلیکونی در دماهای بالا بهتر از دماسنج تابشی ژرمانیومی است.

دماسنج تابشیPbS

50 تا 1200

 ـ طیف طول موجی از 0.3 تا 3.3 میکرومتر

ـ دارای قابلیت رسانایی نور          

ـ پاسخ بسیار مناسب

ـ تاثیر پذیری حساسیت دماسنج از دمای محیط   

ـ فرسودگی تدریجی به مرور زمان

دماسنج تابشی InSb

40 تا 1000

 ـ طیف طول موجی از 1 تا 5.5 میکرومتر

ـ پاسخ نسبتاً مناسب 

ـ ضرورت در خنک کردن المان

دماسنج تابشی HgCdTe

20- تا 1000+

 ـ دارای طیفی با طول موج های مختلف         

ـ پاسخ نسبتاً مناسب

ـ ضرورت در خنک کردن المان      

 ـ نسبتاً گران

دماسنج تابشی با آشکارساز گرمایی

دماسنج تابشی ترموپیل

200 تا 1500

 ـ طیف طول موجی از 5/0 تا 20 میکرومتر

ـ پاسخ بسیار نامناسب 

ـ تاثیر پذیری از بخار آب موجود در مسیر نور

ـ نسبتاً ارزان

دماسنج تابشی پیروالکتریک

50- تا 1000+

 ـ طیف طول موجی از 1 تا 15 میکرومتر

ـ اکثراً دارای صافی نور                

ـ پاسخ بسیار مناسب

دماسنج تابشی ترمیستوری (بولومتر)

50- تا 1000+

 ـ طیف طول موجی از 5/0 تا 20 میکرومتر

ـ اکثراً دارای صافی نور                          

ـ پاسخ بسیار نا مناسب

دماسنج تابشی دورنگ

180 تا 3000

 ـ دارای طیفی با طول موج های مختلف  

ـ عدم تاثیر پذیری از خاموشی خاکستری

ـ تاثیر پذیری از کاهش میدان دید        

ـ تاثیر پذیری احتمالی از نور منعکس شده

آذر سنج نوری

700 تا 3500

 ـ اندازه گیری با چشم غیر مسلح     

ـ نسبتاً ارزان

ـ قابل کالیبراسیون بوسیله لامپ های استاندارد (لامپ های تنگستن)

دماسنج تابشی اسکن کننده

دماسنج تابشی اسکن کننده مکانیکی

20- تا 1000+

 ـ انجام اسکن از طریق ارتعاش و چرخش آینه، منشور و مشابه آن

ـ بکارگیری المان هایی از InSb ،HgCdTe و مشابه آنها

ـ مناسب برای دماهای پایین و متوسط

دماسنج تابشی اسکن کننده الکترونیکی

600 تا 3000

 ـ اکثراً دماسنج تابشی با طیف طول موج مرئی هستند و نزدیک به طیف طول موج مادون قرمز از سیلیکون CCDاستفاده می کنند.

ـ پاسخ مناسب و قابل استفاده در اندازه گیری های بسیار سریع

         

/ 0 نظر / 169 بازدید