# دماسنج_ای_پر_شده

کالیبراسیون دما دماسنج‏های پر شده و دماسنج‏های دو فلزی - قسمت دوم

5 روشهای اندازه‏گیری دما روشهای اندازه‏گیری دما به شرح زیر است‏:  1-5در صورتیکه وضعیت و نحوه قرار گرفتن مکانیسم نشاندهی نسبت به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید